Tư vấn Đào tạo

Gỡ nút thắt kỹ năng quản lý doanh nghiệp nhỏ cho doanh nhân nữ

Gỡ nút thắt kỹ năng quản lý doanh nghiệp nhỏ cho doanh nhân nữ

Ngày 14/11, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) tổ chức buổi tập huấn đầu tiên tại Phúc Yên (Vĩnh Phúc) trong dự án “Nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp nhỏ cho doanh nhân nữ” trong quá trình khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp bền...
xem tiếp >>
Tăng cường năng lực quản lý rủi do thiên tai và biến đổi khí hậu cho cán bộ và thành viên TYM

Tăng cường năng lực quản lý rủi do thiên tai và biến đổi khí hậu cho cán bộ và thành viên TYM

Ngày 18-19/05/2017, TYM tổ chức lớp tập huấn “TOT Quản lý rủi ro thiên tai & phòng ngừa biến đổi khí hậu” cho Ban giám đốc chi nhánh, trưởng phòng giao dịch của các chi nhánh vùng ven biển tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.
xem tiếp >>
Tổ chức cho thành viên tham quan học tập mô hình kinh tế tiêu biểu

Tổ chức cho thành viên tham quan học tập mô hình kinh tế tiêu biểu

Vừa qua, TYM triển khai hoạt động tham quan học tập mô hình kinh tế điển hình cho thành viên nhằm giúp chị em có cơ hội tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất, chăn nuôi từ những mô hình thành công để phát triển kinh tế gia đình, nâng...
xem tiếp >>