Tư vấn Đào tạo

Tăng cường năng lực quản lý rủi do thiên tai và biến đổi khí hậu cho cán bộ và thành viên TYM

          Ngày 18-19/05/2017, TYM tổ chức lớp tập huấn “TOT Quản lý rủi ro thiên tai & phòng ngừa biến đổi khí hậu” cho Ban giám đốc chi nhánh, trưởng phòng giao dịch của các chi nhánh vùng ven biển tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.
 

        Trong những năm gần đây, những trận bão lớn, những trận lụt lịch sử hay những hiện tượng thiên tai tiêu cực đã gây ra những thiệt hại lớn về con người và tài sản đối với gia đình thành viên TYM, đặc biệt là những thành viên TYM vùng ven biển. Nguyên nhân chủ yếu của những thiệt hại đó thường xuất phát từ thực tế là thành viên thiếu những kiến thức và kỹ năng để phòng ngừa và ứng phó với thiên tai. 
 
         Hiểu được khó khăn của thành viên và gia đình, năm 2017, TYM đã đề nghị tổ chức Oxfam Việt Nam hỗ trợ triển khai chương trình nâng cao năng lực về phòng chống rủi ro thiên tai và lập kế hoach kinh doanh liên tục dành cho thành viên TYM. Chương trình được thực hiện tại 06 chi nhánh vùng ven biển của TYM bao gồm CN Hải Hậu, CN Nam Trực, CN Thanh Hóa, CN Quỳnh Lưu, CN Diễn Châu, CN Nghi Lộc. Hoạt động Đào tạo TOT “Quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu” là một trong những hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động của chương trình. Sau khóa đào tạo, từ tháng 6 đến tháng 10 các cán bộ TYM sẽ là những tập huấn viên, những tuyên truyền viên tích cực tại địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức của thành viên, đặc biệt là những phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế và gia đình họ, trong việc chủ động lập kế hoạch của gia đình hướng tới quản lý rủi ro thiên tai và phòng ngừa biến đổi khí hậu. Dự kiến sẽ có 1000 thành viên được thụ hưởng nội dung đào tạo này và 4000 gia đình thành viên được hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh liên tục (đảm bảo không bị gián đoạn kinh doanh vì rủi ro thiên tai). Song song, TYM cũng sẽ lồng ghép các yếu tố về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu vào công cụ phân tích tín dụng của TYM, nhằm giúp thành viên lường trước các yếu tố này và cân nhắc mức vốn vay phù hợp với khả năng hoàn trả.