CAR – KẾT NỐI VÀ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

CAR – KẾT NỐI VÀ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

       Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ cộng đồng (Center for Assistance and Research - CAR) là đơn vị thực hiện các hoạt động nghiên cứu, nâng cao năng lực và các hoạt động hỗ trợ tạo sinh kế cho cho cho người dân tại cộng đồng, đặc biệt ưu tiên phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển quốc gia. CAR hỗ trợ cho người dân thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo kỹ năng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho họ thúc đẩy sản xuất, áp dụng các mô hình kinh doanh hiệu quả an toàn; đặc biệt giúp cho họ tiếp cận và mở rộng thị trường nhằm tăng giá trị sản phẩm, tăng doanh thu từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống.
     Tầm nhìn của CAR là “Trở thành đơn vị hàng đầu nghiên cứu, hỗ trợ các hoạt động tạo sinh kế và nâng cao năng lực cho phụ nữ, giúp họ liên kết hình thành mạng lưới sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, từ đó kết nối với các nhà phân phối và người tiêu dùng”

Hoạt động

  • Thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến công tác hỗ trợ phát triển cộng đồng, sinh kế an toàn thân thiện với môi trường
  • Tư vấn và tổ chức hoạt động nâng cao kiến thức và kỹ năng; Thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng.
  • Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh (BDS – Business Development Support) thông qua tư vấn, giúp đỡ phụ nữ, hộ cá thể kinh doanh nhỏ lẻ liên kết kinh doanh, nâng cao chất lượng – giá trị ra tăng cho sản phẩm; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
  • Phát triển và thực hiện các dự án hỗ trợ cộng đồng, tạo sinh kế an toàn thân thiện với môi trường.

TYM – TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TNHH MTV TÌNH THƯƠNG 

       Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập năm 1992 - Tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động chính thức đầu tiên tại Việt Nam - với sứ mệnh Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ.
 
*  Lĩnh vực hoạt động:
- Tín dụng
- Tiết kiệm
- Đào tạo – tư vấn
- Hỗ trợ cộng đồng
- Tương trợ lẫn nhau